Kekemelik konuşmanın akıcılığında yaşanan bir bozulmadır. Konuşmanın akıcılığının, zamanlamasının ses, hece, sözcük tekrarları, uzatmalar ve/veya sesli ya da sessiz bloklarla sekteye uğramasıdır ve en sık rastlanılan birkaç konuşma bozukluğundan birisidir.
Konuşma akıcılığının bozulması ile birlikte ikincil davranışlar, fiziksel gerilim, olumsuz tepkilerin gözlenmesi, sesler/sözcüklerden ve/veya durumlardan kaçınma ya da iletişimi azaltma gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.. Ancak asıl önemli olan kekemeliğin temel davranışlarıdır.

  • Küçük çocuklarda erken müdahale önemlidir ve terapi süreci daha iyi ilerleyebilmektedir.
  • Hayatın her döneminde akıcılık bozukluklarına yönelik terapi yapılabilmektedir.
  • İletişimde yaşanan sıkıntılar akademik hayatı, iş ortamını, akran etkileşimini ve sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilmektedir.
  • Kekemelik ve kekemelikle birlikte edinilen negatif tecrübeler kişinin hayatında önemli rol oynamaktadır. Erken müdahale ile bireyin durumdan mümkün oldukça az etkilenmesi hedeflenmektedir.
  • Bireyler meslek seçimlerini yaparken dahi yaşadıkları bozukluğu göz önünde bulundurarak seçimler yapabilmektedirler.
  • Kekemelik okul öncesi dönemde yaygın olarak görülen bir bozukluktur. Yaygınlıklarına bakıldığında okul öncesi dönemde %5, sonrasında ise %1 oranları geçerli kabul edilmektedir.